Мэдээ

Ч.Ганзориг: Нанотехнологийн салбар Монголд хөгжих ёстой

Дэлхийн эдийн засаг өнгөрсөн хугацаанд байгалийн нөөцөд тулгуурласан аж үйлдвэрлэлд тулгуурлаж ирсэн боловч ирээдүйд мэдлэгийн эдийн засгийг хөдөлгөх хүч болох аж үйлдвэрлэлд нанотехнологи болон биотехнологийн хөгжил дэвшил шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ гэдгийг өдгөө дэлхийн улс орнууд бүгд хүлээн зөвшөөрч тус ирээдүйн технологийн салбарыг хөгжүүлэх ажилд ихээхэн анхаарал хандуулж байна.

Закажите недорогой анализ воды