ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ АСУУДЛЫГ ШИЙДЭХГҮЙ БАЙХ НЬ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ

Төрийн албан ёсны айлчлал, тэр  дундаа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төрийн албан ёсны айлчлалд Тамгын газрын дарга нь явж байхдаа УИХ-ын гишүүдээ  Хятадын парламентын гишүүн гээд Хятадын нутагт очоод ярьж байгаа нь түүнийг  ямархуу ёс суртахуунтай хүн бэ гэдгийг...