Магистр

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: 

Мэргэжилтний тодорхойлолт

Б

Мэргэжилтний эзэмшвэл зохих мэдлэг 

  • Д

Мэргэжилтний эзэмшвэл зохих чадвар 

  • Н

Хөтөлбөрт элсүүлэх болзол

  • Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн
  • ЕШ-ын босго оноо:
    • М - 400
    • А - 400

Та энэхүү мэргэжлийг сонгон суралцахыг хүсвэл ЦАХИМААР БҮРТГҮҮЛНЭ ҮҮ

Закажите недорогой анализ воды